Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerde Yapılan Eğitimler

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Sağlık Personeline Kolostomi bakımı Ve Komplikasyonları Eğitimi 15-17-29 Aralık 2015 İSTANBUL
 • Kartal Belediyesi Evde Sağlık Biriminde, Evde Sağlık Hemşirelerine Basınç Yaralarının Önlenmesi, Bakım ve Tedavisinde Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar Eğitimi, 3-5 Kasım 2015 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından KEAH hastanesinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“- Yara ve Bakımı eğitimi. 28.04.2014 İSTANBUL
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde düzenlenenYara bakımı kursunda Stoma ve yara bakım konulu konferans 3-5 Aralık 2012 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından KEAH hastanesinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi 04.11.2013 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 20. 11. 2013 İSTANBUL
 • M.Ü Sağlık Bilimler Fakültesi Meslek esasları dersinde Basınç yaralarının Önlenmesi ve bakımı. 22 Mayıs 2013 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı KEAH Hastanesinde  düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi . 20.05.2013 İSTANBUL
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında“ Yara ve Bakımı eğitimi. 29 Şubat 2012 – İSTANBUL
 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde Yara bakımı eğitimi 13 Şubat 2012 İSTANBUL
 • M.Ü Sağlık Bilimler Fakültesi Meslek esasları dersinde Basınç yaralarının Önlenmesi ve bakımı 29 Mart 2012 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen H.N.H de düzenlenenYoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında “Stoma Bakımı ve Yara Bakımı” eğitim16 Mart 2012 –İSTANBUL
 • Dünya Ostomililer Günü etkinliklerinde uzmanla tartışalım proğramı yapıldı.30 Ekim 2011 İSTANBUL
 • Stoma Okulu ve stomalı bireylere grup eğitimi (KEAH Konferans salonunda 300 kişilik bir katılım oldu.)  6.12.2011 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından KEAH Hastanesinde düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika proğramında“ Yara ve Bakımı eğitimi. 05.01.2011 İSTANBUL
 • M.Ü. S.B.F Hemşirelik Blümünde, Hasta Eğitimi Dersi Stoma veya Yarası olan hasta eğitimi yapıldı. 15.12.2011 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen KEAH Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında “Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı” eğitimi 22 Aralık 2010 İSTANBUL
 • Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi “ Diyabet Hemşireleri Sertifika programın” ,da Diyabetik Ayak Yaraları konusunu anlattı. 2010 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından Koşuyolu Yüksek İhtisas hastanesinde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı” eğitimi 12 Şubat 2010 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından Koşuyolu Yüksek ihtisas hastanesinde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 12 Nisan 2010 İSTANBUL
 • KEAH 5. Stoma Bakım ve Stoma ile kaliteli yaşam eğitimi yaptı. 29 Eylül 2010
 • Sağlık Bakanlığı tarafından Koşuyolu Yüksek İhtisas hastanesinde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı” eğitimi 4 Ekim 2010 İSTANBUL
 • KEAH konferans salonunda Stomalı Bireylere, yakınlarına ve stoma bakımı ile ilgilenen sağlık personeline “Stoma Bakımı Ve Stoma ile Kaliteli Yaşam Eğitimi 29 Eylül 2010 İSTANBUL
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genel Cerrahi Hemşireliği Sertifika Programında İleus ve Stoma Bakımı Konulu Eğitimi yaptı.26 Şubat 2010 İSTANBUL
 • Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kemoterapi Hemşireliği sertifika programında  “Onkoloji Hastalarında Psikolojik Destek”Eğitimi yapıldı. 12 Ekim 2010 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında“ Yara ve Bakımı eğitimi.28 Eylül–30 Ekim 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında“ Yara ve Bakımı eğitimi. 6 Mayıs 2009 İSTANBUL
 • Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hizmet içi eğitim programında “Stoma ve Bakımı” eğitimi ( 4 kez tekrarlandı)Ocak 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenenDiyabet Hemşireliği Sertifika programında        ”Diyabetik ayak ve Hemşirelik Bakımı”konulu eğitim 7 Ocak 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında“ Yara ve Bakımı eğitimi 2010 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından Koşuyolu Yüksek ihtisas hastanesinde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 17 Mart 2009 İSTANBUL
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Yara Bakım Sempozyumunda “Stoma Yaraları”eğitimi 9 Nisan 2009 İZMİT
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında“ Yara ve Bakımı eğitimi 6 Mayıs 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen”Diyabet Hemşireliği “Sertifika programında        ”Diyabetik ayak ve Hemşirelik Bakımı”konulu eğitim 03 Kasım 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Modül Eğitimi programında“ Yara ve Bakımı eğitimi. 22 Ekim 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında“ Yara ve Bakımı eğitimi. 29 Eylül 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Acil Bakım Hemşireliği Sertifika programında“ Yara ve Bakımı eğitimi 6 Mayıs 2009 İSTANBUL
 • Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kemoterapi Hemşireliğ sertifika programında  “Onkoloji Hastalarında Psikolojik Destek”Eğitimin 10 Eylül 2009 İSTANBUL
 • 7 Aralık 2009 yılında Kadıkoy belediyesinin düzenlediği Barsak Kanserinin Belirtileri, Önlemleri ve Stomalı Hayat” konulu toplantıda Stoma bakımını anlatıldı.2009 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından Koşuyolu Yüksek ihtisas hastanesinde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 26 Mayıs 2008 İSTANBUL
 • Sağlık Bakanlığı tarafından Koşuyolu Yüksek ihtisas hastanesinde düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika programında“Stomalı Hasta ve Hemşirelik Bakımı”eğitimi 15 Aralık 2008 İSTANBUL
 • Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Hizmet içi eğitim programında”Yara ve Bakımı”  eğitimi Aralık 2007 İSTANBUL (4 hafta her Salı)
×