Doktorlarımız - Yrd. Doç. Dr. A. Tarık Artış

UNVANI, ADI SOYADI : A. Tarık  ARTIŞ (Yrd. Doç. Dr.)

DOĞUM TARİHİ/ DOĞUM YERİ: 15 Şubat 1970 / İSTANBUL

İLETİŞİM :

E-mail :tarikartis@gmail.com

Telefon : (546) 7343070

Referanslar:

Prof. Dr.  Şükrü Emre: (sukru.emre@yale.edu) (Yale Üniversitesi,ABD)

Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat: 0532 2613102 (Özel Memorial Ataşehir Hastanesi)

EĞİTİM :

1. 1987-1994 LİSANS-CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ/İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2. 1994-2002 UZMANLIKCERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI

Tez adı: Mide kanserli hastalarda preoperatif interlökin-2 uygulamasının etkileri (2002) Tez

Danışmanı: (HASAN KALAFAT)-Yüksek Lisans/Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

3. EYLÜL 1999-MART 2003 Research FellowMount Sinai School of Medicine, Recanati Miller Transplanat Instituıte, New York ABD, Karaciğer Cerrahisi ve nakli ve organ nakli konusunda aktif araştırma ve klinik faaliyetler, (Yurtdışı Üniversite)

4. EKİM 2013- ARALIK-2014: KARACİĞER NAKLİ (CANLI VERİCİLİ) KONUSUNDA

AKTİF OLARAK ÇALIŞMA, (ATAŞEHİR MEMORİAL HASTANESİ-İSTANBUL

YURTDIŞI AKTİVİTELER

1. Ocak- Şubat 1998: Visiting  Scholar. Department of Surgery, Yale School Medicine New Haven, CT, ABD.

2. Eylül 1999- Mart 2003: Karaciğer Nakli ve HPB cerrahi eğitimi

(Clinical Research  Fellow in Liver Transplantation & HPB Surgery) Recanati-

Miller Transplant  Institute, Mount Sinai School of

Medicine, New York, ABD

3. 01-31 Mart 2003: Gözlemci Doktor Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York ,USA.

4. Haziran–Temmuz 2007: Ziyaretçi Bilim adamı (Visiting Scholar).

Recanati-Miller Transplant  Institute,

Mount Sinai School of  Medicine, New York, ABD

Yabancı Dil: İngilizce İleri düzey (yazma ve konuşma)

Arapça (orta düzey konuşma yazma)

Uygur-Özbek-Kazak Dilleri ileri düzey konuşma

KPDS NOTU (İngilizce): 79 (Mayıs 2006)

ÜDS NOTU (İngilizce): 81.25 (Mart 2003)

 

İŞ Tecrübesi: (Görevler)

1. YARD. DOÇENT DR- GENEL CERRAHİ UZMANI. ÖZEL MEDIVIA İ-İstanbul AĞUSTOS 2017-HALEN

2. YARDIMCI DOÇENT DR- GENEL CERRAHİ UZMANI. ÖZEL SAYGI HASTANESİ-İstanbul  ŞUBAT 2017-AĞUSTOS  2027

3. YARDIMCI DOÇENT DR İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ: 2012-2016 BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI)

4. YARDIMCI DOÇENT DR.- ORGAN NAKLİ-KARACİĞER VE BÖBREK NAKLİ- YAN DAL UZMANLIĞI MEMORİAL ATAŞEHİR HASTANESİ-EKİM 2013-ARALIK 2014

5. GENEL CERRAHİ VE ORGAN NAKLİ UZMANI ÖZEL GÜVEN HASTANESİ-ANKARA EKİM 2012-ŞUBAT 2013

6. YARDIMCI DOÇENT DR. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL 2005-2012 CERRAHİ ANA BİLİM DALI)

7. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL 2003-2005 CERRAHİ ANA BİLİM DALI)

8. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/CERRAH PAŞA TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ 1994-1999 BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI)

Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık

1. GÖK MUSTAFA, (2012). Karaciğer rezeksiyonu yapılan hastalarda perioperatif n-asetilsistein tedavisinin etkileri, Erciyes Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Genel Cerrahi Ana bilim Dalı

2. ABDÜRREZZAK ALİ, (2009). Deneysel parsiyel hepatektomide etil pirüvatın karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi, Erciyes Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Genel Cerrahi Ana bilim Dalı

3.ESİN HÜSEYİN, (2006). Deneysel hepatik rezeksiyon modelinde dipiridamolün karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi, Erciyes Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Genel Cerrahi Ana bilim Dalı

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Tek Kesili Laparoskopik Kolesistektomide Hasta Memnuniyeti ve Uzun Dönem Sonuçlar, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04/06/2014- 10/06/2015 (ULUSAL).

2. T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümünde eğitim ve araştırma amaçlı Doppler ultrasonografi ünitesi kurulum projesi, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22/05/2013-26/02/2015 (ULUSAL).

3. T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Onkolojik Girişimsel Radyoloji Tanı ve Tedavi Ünitesi kurulumu projesi, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 18/04/2013-22/05/2015 (ULUSAL).

İdari Görevler

1. 2005-2012 Karaciğer Nakli Sorumlusu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/GENEL CERRAHİ ANA BİLİM DALI

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.ORGAN NAKİLLERİ BİLİNÇLENDİRME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ,Üye 2015

2.KARACİĞER NAKLİ DERNEĞİ,Üye 2013-2016

3.TÜRK HEPATOPANKRETAOBİLİYER CERRAHİ DERNEĞİ,Üye 2012

4.TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ,Üye 2010

5.International Hepato-Pancreato-Biliary Association,Üye 2009-2016

6.Türk Nefroloji Derneği Kayseri Şubesi,Üye 2005-2016

7.Kayseri Cerrahi Derneği,Üye 2004-2016

8.Türk Cerrahi Derneği-Üye 2016

ÖDÜLLER

1.Travel Grant-Avrupa Uluslar Kupası ödüllü sunu yarışmasında  Türk Laparoskopik Endoskopik Cerrahi Derneğini temsil etme.(Representation of Turkish National Team) 21 th EAES Congress,  6-10 June Vienna, Austria

Prospective randomized comparison of Single incision laproscopic cholecystectomy and standrat conventional laproscopic cholecystectomy. Artış T, Mutlu F, Akay A, Zararsiz G.

2.En iyi sözlü bildiri birincilik ödülü (10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011,İstanbul)

Tek İnsizyonlu Laparoskopik Kolesistektomi İle Standart Laparoskopik Kolesistektominin Prospektif Olarak Karşılaştırılması

Tarık Artış, Can Küçük, Abdurrahman Akay, Gökmen Zararsız, Erdoğan Sözüer

3.En iyi poster sunusu üçüncülük ödülü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2004 Antalya

Ratlarda Deneysel Hepatik Rezeksiyon Modelinde, Gm-CSF’ün İskemi-Reperfüzyon İle Tetiklenen Apopitozis Ve Hepatik Rejenerasyon Üzerine Etkileri İlkay Güler, Engin Ok, M. Akif Yücel, Can Küçük, Erdoğan Sözüer, Zeki Yılmaz, Tarık Artış

BİLİMSEL TOPLANTILARDA DAVETLİ OLARAK YAPILAN KONUŞMA VE  GÖREVLER:

  • Konuşma: Karaciğer naklinde son gelişmeler. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası eğitim programları 14 Ekim 2004
  • Konuşma: Kolorektal karaciğer metastazlarına yaklaşım. 7. Erciyes Tıp Onkoloji Günleri, 28 Nisan 2005, Kayseri.
  • Oturum Başkanlığı. I. Hepatobilier Cerrahide Teknik Gelişmeler Ve Uygulamalar
  • 1 Mart-2 Nisan 2007-İstanbul/Türkiye
  • Oturum Başkanlığı. II. Hepatobilier Cerrahide Teknik Gelişmeler Ve Uygulamalar 24-25 Nisan 2008-İstanbul/Türkiye
  • Konuşma: Karaciğer Nakli. Kayseri Cerrahi Derneği Bilimsel Toplantıları 2006
  • Konuşma: Karaciğer Naklinde Başarının Sırları. Güney Doğu Anadalo Viral Hepatit Günleri. Şanlıurfa, Mart 2015.
  • Konuşma: ARTIŞ TARIK (2015). Donör seçim kriterleri. Karaciğer Nakli Mezuniyet Sonrası eğitim kursu-2

ANLATILAN DERSLER*

Öğrenim Dili Ders Saati

Lisans

(2015-2016) Organ nakli Türkçe 2

(2015-2016) Probleme Dayalı Öğretim Dersi-Dönem 1 Türkçe 6

(2015-2016) Lavman Uygulaması Türkçe 2

(2014-2015) Lavman Uygulaması Türkçe 2

(2014-2015) Organ nakli Türkçe 2

(2015-2016) Probleme Dayalı Öğretim Dersi-Dönem 2 Türkçe 6

(2015-2016) Semiology of Liver Disease İngilizce 1

(2014-2015) Nazogastrik tüp uygulaması Türkçe 2

(2015-2016) Wound Healing İngilizce 1

(2015-2016) Abdominal Wall Hernias İngilizce 1

(2015-2016) Semiology of Parathyroid and Adrenal Disease İngilizce 1

(2015-2016) Semiology of Gall Bladder and Biliary Disease İngilizce 1

(2015-2016) Nazogastrik tüp uygulaması Türkçe 2

*Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI-E ve diğer indekslere giren):

1. ARTIŞ A. TARIK, ARTIŞ AİŞE SEDA, ARSLAN ERGİN, MUTLU FATİH, AKAY

ABDURRAHMAN, DENİZ KEMAL (2016). Preventive Effect of Ethyl Pyruvate on Postoperative

Adhesion Formation Following Abdominal Surgery. Journal of Investigative Surgery 24, 1-6. Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.3109/08941939.2016.1149639 (Yayın No: 2753920)

2. TAN OĞLU ALPASLAN, ARTIŞ A. TARIK, Dönmez Ramazan, Kargi Ahmet, Sit Mustafa, Aslan Serdar, Serafettin Yazar, Yavuz Beyazıt, Polat Kamil Yalcın (2015). Liver transplantation from living donors with Gilbert’s syndrome is a safe procedure for both donors and recipients. Clinical Transplantation, 29(11), 965-970. Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.1111/ctr.12615 (Yayın No: 2531576)

3. ÖZTÜRK HASAN, ARTIŞ A. TARIK, Erden A, Akca Z. (2013). Alteration in Mean Platelet Volume and Platicrit Values in Patients With Cancer That Developed Thrombosis. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 19(3), 331-333. Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1177/1076029611433644 (Yayın No: 2532708)

4. Arzu Taşdemir, Isin Soyuer, Ünal Dilek, ARTIŞ A. TARIK (2013). Prognostic value of NF?B, CD9, and VEGF in gastrointestinal stromal tumors. Wspó?czesna Onkologia, 6, 493-498. Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.5114/wo.2013.38911 (Yayın No: 2532693)

5. ÇETİN MEHMET MUSTAFA, YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, DENİZ KEMAL,

SARAYMEN RECEP (2012). The Effect of Edaravone on Liver Damage in Controlled Experimental Non-Heart-Beating Donor Model. Erciyes Tıp Dergisi/Erciyes Medical Journal, 34(3), 127-131. Doi: 10.5152/etd.2012.37 (Yayın No: 2805844)

6. AKALIN BİLSAY, YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK (2012). The Effect of MetRantes on Liver Damage in a Controlled Experimental Non-Heart Beating Donor Model. Erciyes Tıp Dergisi/Erciyes Medical Journal, 34(2), 69-72. Doi: 10.5152/etd.2012.17 (Yayın No: 2805865)

7. DENİZ KEMAL, Nazlım S, PATIROĞLU TAHİR ERCAN, Deniz E, ARTIŞ A. TARIK,Karaman A, YAZAR SÜLEYMAN (2012). Retrospective Evaluation of the Alveolar Echinococcosis Cases Between 1980-2010 in Erciyes University Hospital. Turkish Journal of Parasitology, 36(1), 33-36. Doi: 10.5152/tpd.2012.08 (Yayın No: 2798854)

8. KILIÇ ESER, YAZAR SÜLEYMAN, BAŞKOL GÜLDEN, ARTIŞ A. TARIK, DİLARA ERŞAYİT(2010). Antioxidant and nitric oxide status in patients diagnosed with Echinococcus granulosus. African Journal of Microbiology Research , 4(22), 2439-2443. Atıf Sayısı: 4 (Yayın No: 2533906)

9. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, AKCAN ALPER CELAL, KÜÇÜK CAN, ARTIŞ, A. TARIK, NAMIK YILMAZ (2009). The value of D-dimer test in the diagnosis of

patients with acute abdomen. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 16(1), 22-26. Atıf Sayısı: 3 (Yayın No: 2533884)

10. Şükrü Emre, Christina Dugan, Tamara Frankenberg, Lisa Cooper Hudgins, Rosemarie Gagliardi, ARTIŞ A. TARIK, Gonzalo rodriguez Laiz, Gabriel Gondolesi, nanda Karger (2009). Surgical portosystemic shunts and the Rex bypass in children: a single-centre experience. HPB, 11(3),252-257. Atıf Sayısı: 7 Doi: 10.1111/j.1477-2574.2009.00047.x (Yayın No: 2532780)

11. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, ARTIŞ A. TARIK, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, AKCAN ALPERCELAL, EMİNE ŞENSOY (2009). Internal hernia: Complex diagnostic and therapeutic problem. International Journal of Surgery, 7(4), 334-337. Atıf Sayısı: 5 Doi: 10.1016/j.ijsu.2009.04.013(Yayın No: 2533817)

12. YAZAR SÜLEYMAN, TAYLAN ÖZ KAN, HİKMET AYŞEGÜL, HÖKELEK MURAT, POLAT ERDAL, YILMAZ HASAN, Üstün Şebnem, KOLTAŞ İSMAİL SONER, Ertek Mustafa, ŞAKRU NERMİN, ALIVER OKTAY,ÇETİN KAYA ZAFER, DEMİRCİ MUSTAFA, Aktaş Hanifi, Özer Ahmet, Keklik Kanuni, Yemenici Necip, Turan Mesut, Daştan Ali, KAYA ESMA, SÖNMEZ TAMER ZEYNEP GÜLDEN, GİRGİN KARDEŞLER NOGAY, Türk Meral, Sınırtaş Meral, Evci Canan, KILIÇ TURGAY, SADIK AYHAN, MUTLU FATİH,  ARTIŞ A. TARIK

(2008). Cystic echinococcosis in Turkey from 2001-2005. Turkish Journal of Parasitology, 32(3),208-220. (Yayın No: 2798984)

13. AKCAN ALPER CELAL, Hızır Akyıldız, ARTIŞ A. TARIK, Ahmet Öztürk, Mehmet Ali Deneme, OK ENGİN, OK ENGİN, Erdoğan Sözüer (2007).

Peritoneal Perforation of Liver Hydatid Cysts:

Clinical Presentation, Predisposing Factors, and Surgical Outcome. World Journal of Surgery, 31 (6), 1286-1293. Atıf Sayısı: 14 Doi: 10.1007/s00268-007-9024-4 (Yayın No: 2532727)

14. Hızır Akyıldız, ARTIŞ A. TARIK, Namık Yılmaz, Erdoğan Sözüer (2007). Feasibility of single-stage resection and primary anastomosis in patients with acute noncomplicated sigmoid volvulus. The American Journal of Surgery, 193(4), 421-426. Atıf Sayısı: 18 Doi: 10.1016/j.amjsurg.2006.08.077 (Yayın No: 2532208)

15. Ökkeş Karahan, Ali Yıkılmaz, ARTIŞ A. TARIK, Özlem Canoz, Abdülhakim Coşkun, Edip Torun (2006). Contrast-enhanced dynamic magnetic resonance imaging findings of hepatocellular carcinoma and their correlation with histopathologic findings. European Journal of Radiology, 57 (3), 445-452. Atıf Sayısı: 8 Doi: 10.1016/j.ejrad.2005.10.008 (Yayın No: 2532762)

16. Can Küçük, Erdoğan Sözüer, Şebnem Gürsoy, Özlem Canoz, ARTIŞ A.TARIK, AKCAN

ALPER CELAL, AKCAN ALPER CELAL, Sabahattin Muhtaroğlu (2006). Treatment with Met-RANTES decreases bacterial translocation in experimental colitis. The American Journal of Surgery, 191 (1), 77-83. Atıf Sayısı: 12 Doi: 10.1016/j.amjsurg.2005.10.005 (Yayın No: 2532753)

17. Yarımkaya Ali, APAYDIN BEDİİ BERAT,Ünal E, Aydoğan F, Uslu E, Erginöz E, ARTIŞ A. TARIK, Eyüboğlu E (2003). Effects of recombinant human growth hormone and nandrolone

phenylpropionate on the healing of ischemic colon anastomosis in rats. Dis Colon Rectum, 46(12),1690-1697. Atıf Sayısı: 15 (Yayın No: 2799891)

18. Charles miller, gabriel gondolesi, florman sander, Matsumoto Cal, Munoz Luiz, Yoshizumi Tomoharu, ARTIŞ A. TARIK, Fishbein Thomas, Sheiner Patricia, Leona Kim Schluger, Schiano

Thomas, Shneider Benjamin L, Sukru Emre, Schwartz Myron (2001). One Hundred Nine Living

Donor Liver Transplants in Adults and Children: A Single-Center Experience. ANNALS OF

SURGERY, 234(3), 301-312. Atıf Sayısı: 225 (Yayın No: 2532171)

19. Emre Sukru, Gondolesi Gabriel, Polat Kamil, Ben-Haim Menahem, ARTIŞ A. TARIK,

Thomas M Fishbein, Patricia A Sheiner, Kim-Schluger Leona, Schwartz Myron E, Miller Charles M(2001). Use of daclizumab as initial immunosuppression in liver transplant recipients with

impaired renal function. Liver Transplantation, 7(3), 220-225. Atıf Sayısı: 53 Doi: 10.1053/jlts. 2001.22455 (Yayın No: 2531606)

20. APAYDIN BEDİİ BERAT, PAKSOY SABRİ MELİH,  ARTIŞ A. TARIK, ŞAHİN DURSUN ALİ, Aki

H, Uslu E (2001). Influence of Pentoxifylline and Interferon-Alpha on Prevention of Stricture due to Corrosive Esophagitis. European Surgical Research, 33(3), 225-231. Atıf Sayısı: 7 Doi: 10.1159 /000049710 (Yayın No: 2800230)

21. Yıldırım B, ÖZARAS REŞAT, Tahan Veysel, ARTIŞ A. TARIK (2000). Diaphragmatic

Morgagni hernia in adulthood: correct preoperative diagnosis is possible with newer imaging techniques. Acta Chir Belg, 100(1), 31-33. Atıf Sayısı: 10 (Yayın No: 2800450)

SCI-E  ve  dergilerde yayınlanmış  yayınlar-OLGU SUNUMARI

1. Ceyran A Bahar, ARTIŞ A. TARIK, Serkan Şenol, Şimşek Bengü Çobanoğlu (2015). An

Unusual Location of Neuroendocrine Tumour: Primary Hepatic Origin. Case Reports in Pathology, 2015, 1-4. Doi: 10.1155/2015/461420 (Uluslararası) (Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2531587)

2. DENİZ KEMAL, ARTIŞ A. TARIK, Tekelioglu Fatos, Özcan Serdar (2012). Retrospective

Evaluation of the Alveolar Echinococcosis Cases Between 1980-2010 in Erciyes University Hospital. Turkish Journal of Parasitology, 36(1), 33-36. Doi: 10.5152/tpd.2012.08 (Uluslararası)(Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2531714)

3. DENİZ KEMAL, ARTIŞ A. TARIK, Tekelioğlu Fatoş, Özcan Serdar (2011). Solitary Necrotic

Nodule of the Liver. J Gastrointestin Liver Dis, 20(4), 346-346. Atıf Sayısı:0 (Uluslararası)

(Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2806121)

4. Celikbilek Mehmet, DENİZ KEMAL, Torun Edip, ARTIŞ A. TARIK, Özaslan Ersin, Karahan Okkes İbrahim, Patiroglu Tahir Ercan, Ozbakir Ömer (2011). Primary hepatic carcinosarcoma.

HEPATOBILIARY & PANCREATIC DISEASES INTERNATIONAL, 10(1), 101-103. Atıf Sayısı: 9

(Uluslararası) (Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2531908)

5. Yeğenoğlu Füsun, ÇORUH ALİYE, ARTIŞ A. TARIK, BAYRAM ADNAN (2010). Miyastenia

Gravis’li Olguda Anestezi Yönetimi. Erciyes Medical Journal, 32(1) 49-52. (Uluslararası) (Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2805939)

6. KARAYOL AKIN AYNUR, ÇORUH ALİYE, ARTIŞ A. TARIK, Öcalan Şerife, Yeğenoğlu Füsun

(2010). Miks Konnektif Doku Hastalığı Olan Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu. Erciyes

Medical Journal, 32(3), 321-324. (Uluslararası) (Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2805915)

7. Işın SOYUER, SOYUER Işın, Arzu TAŞDEMİR, ÖZTÜRK FİGEN, ARTIŞ A. TARIK, DOĞU

Gamze GÖKÖZ (2010). Multiple Gastrointestinal Stromal Tumors and Their Association with Other Rare Tumors: Case Report. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(1), 361-367. Atıf Sayısı: 1 Doi: 10.5336/medsci. 2008-7908 (Uluslararası) (Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2533927)

8. Koç Ayşe Nedret, Sarigüzel Fatma Mutlu, ARTIŞ A. TARIK (2009). Isolation of

Acremonium strictum from pleural fluid of a patient with colon adenocarcinoma. Mycoses, 52(2),190-192. Atıf Sayısı: 2 Doi: 10.1111/j.1439-0507.2008.01553. x (Uluslararası) (Hakemli)(VakaTakdimi) (Yayın No: 2533969)

9. KOÇ AYŞE NEDRET, Sarıgüzel Mutlu Fatma,ARTIŞ A. TARIK (2008). Pleuritis caused

by Acremonium strictum in a patient with colon adenocarcinoma. Mycoses, 51(6), 554-556. Atıf Sayısı: 4 Doi: 10.1111/j.1439-0507.2008.01517.x (Uluslararası) (Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2799008)

10. KARAHAN ÖKKEŞ İBRAHİM, KAHRİMAN GÜVEN, Soyuer Işın, ARTIŞ A. TARIK, Bulut

Çomu Nurdan (2006). MR cholangiopancreatography findings of heterotopic pancreatic tissue in the distal common bile duct. Diagn Interv Radiol, 12(4), 180-182.(Uluslararası) (Hakemli)(VakaTakdimi) (Yayın No: 2799372)

11. Küçük Can, ARTIŞ A. TARIK, BAŞKOL MEVLÜT, Akgün H, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ

(2005). Diagnosis, treatment and prognosis of carcinoid tumour of the ampulla of Vater: longterm follow-up of a case. Acta Chir Belg, 105(3), 313-315. Atıf Sayısı: 0, Doi: 10.1080

/00015458.2005.11679724 (Uluslararası) (Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2799751)

12. Yardımcı Hakan, ARTIŞ A. TARIK, URAS CİHAN, Balcısoy Ümit, Akçal Tarık (1997). Ender

görülen bir rektal kanama kaynağı: Kolonik lipoma. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 11, 111-114. (Ulusal) (Hakemli) (Vaka Takdimi) (Yayın No: 2804324)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında

(proceedings) basılan bildiriler :

1. MATSUMOTO CAL, GABRIEL GONDOLESİ, TOMAHARU YOSHIZUMI, ARTIŞ A. TARIK,

EMRE ŞÜKRÜ, FISHBEIN THOMAS, SHEINER PATRICIA, KimSchluger LEONA, KimSchluger LEONA, Schwartz MYRON, MILLER CHARLIE (2001). One hundred and one living related liver transplants: A single center experience. New York Surgical Society (Sözlü Bildiri)

2. ÇERÇEL ALİ, İLVANLI ŞENNUR, ARTIŞ A. TARIK, HANSEL HASAN, ÜNAL GÜRCAN, ÜNAL

HİLAL (1998). p-53, c-erb2 and estrogen receptor presence and their correlation in different

stages of breast cancer. 10th International Breast Disease Congress (Sözlü Bildiri)

3. YAZAR ŞERAFETTİN, ARTIŞ A. TARIK, DÖNMEZ RAMAZAN, KARGI AHMET, POLAT KAMİL

YALÇIN (2015). Is cystic duct use feasible way for biliary reconstruction in living donor liver

transplantation? ILTS (International Liver Transplant Society) 21st Annual International

Congress (Poster) (Yayın No: 2804747)

3. Sağıroğlu Jülide, Özdemir Tuğrul, Kıvılcım Orhun Erdoğan, Ali İbrahim Özdemir, Tunç Eren, ARTIŞ A. TARIK, Ekinci Özgür (2014). Benign diseases of breast: A retrospective study. SIS EUROPEAN CONGRESS ON BREAST DISEASE (Poster) (Yayın No: 2533729)

4. POLAT KAMİL YALÇIN, ARTIŞ A. TARIK, ASLAN SERDAR, YAZAR ŞERAFETTİN, DÖNMEZ

RAMAZAN, KARGI AHMET (2014). Single center experience of 229 consecutive live donor liver transplantation. 14 th International Euro-Asian Congress of Gastroenterology and Surgery (Poster)(Yayın No: 2804821)

5. ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH, AKAY ABDURRAHMAN, BÜYÜKER FATİH, ALİMOĞLU

ORHAN (2014). Single incision laproscopic surgery: A single surgeon experience. 14 th

International Euro-Asian Congress of Gastroenterology and Surgery (Poster)

6. ASLAN SERDAR, ARTIŞ A. TARIK, YAZAR ŞERAFETTİN, DÖNMEZ RAMAZAN, KARGI

AHMET, POLAT KAMİL YALÇIN (2014). Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: A single center experience. 14 th International Euro-Asian Congress of Gastroenterology and Surgery (Poster) (Yayın No: 2804813)

7. DÖNMEZ RAMAZAN, ARTIŞ A. TARIK, ASLAN SERDAR, KARGI AHMET, YAZAR

ŞERAFETTİN, TÜRKOĞLU AHMET, POLAT KAMİL YALÇIN (2014). Donor hepatectomy for live donor liver transplantation.outcomes of 229 consecutive cases. 14 th International Euro-Asian Congress of Gastroenterology and Surgery (Poster) (Yayın No: 2804829)

8. ARTIŞ A. TARIK, AKAY ABDURRAHMAN, BÜYÜKER FATİH, ORMAN SÜLEYMAN, YALMAN

HAYDAR, ALİMOĞLU ORHAN (2014). Patient Satisfaction and long term results of single incision laparoscopic cholecystectomy. 14 th World Endoscopic Surgery (Poster)

9. DÖNMEZ RAMAZAN, KARGI AHMET, ARTIŞ A. TARIK, YAZAR ŞERAFETTİN, POLAT KAMİL

YALÇIN (2014). Living donor liver transplantation in a patient with develepomental interruption of the inferior vena cava with hemiazygos substition. ILTS (International Liver Transplant Society) 20 th Annual International Congress (Poster) (Yayın No: 2804719)

10. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKAY ABDURRAHMAN, ZARARSIZ GÖKMEN, SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2012). Prospective randomized comparison of Single incision laparoscopiccholecystectomy and standrat conventional laparoscopic cholecystectomy. 21 th EAES Congress (Poster) (Yayın No: 2804843)

11. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKYÜZ MUHAMMET, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ,

MUTLU FATİH, AKAY ABDURRAHMAN (2011). Single incision laparoscopic cholecystectomy

compared to standard laparoscopic cholecystectomy: A single center experience. 9th Congress of the European-African HPBA (E-AHPBA) (Poster) (Yayın No: 2804699)

12. ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ, ÇELİKBİLEK MEHMET, DENİZ KEMAL, AKAY

ABDURRAHMAN (2011). Solid pseudopapillary neoplasia of the pancreas: case reports. 9th

Congress of the European-African HPBA (E-AHPBA) (Poster) (Yayın No: 2804706)

13. ARTIŞ A. TARIK, ABDÜLREZZAK ALİ, MUTLU FATİH, ARTIŞ AİŞE SEDA, DENİZ KEMAL,

YILMAZ AHMET ZEKİ (2010). The protective effect of ethyl pyruvate on liver following

experimental partial hepatectomy. 3 rd International congress on Cell Membranes and Oxidative Stres (Poster) (Yayın No: 2804687)

14. ARTIŞ A. TARIK, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, KÜÇÜK CAN, MUTLU FATİH, YILMAZ AHMET

ZEKİ (2009). Totally laparoscopic pericystectomy and splenectomy for simultaneous liver and spleen hydatidosis. 8 th Congress of the European-Hepato-Pancreato- Biliary Associaton (Poster) (Yayın No: 2804656)

15. ARTIŞ A. TARIK, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, KÜÇÜK CAN, ARITAŞ YÜCEL, YILMAZ AHMET

ZEKİ (2009). True solitary cyst of the pancreas: report fo case series. 8 th Congress of the

European- Hepato-Pancreato-Biliary Associaton (Poster) (Yayın No: 2804639)

16. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, ARTIŞ A. TARIK, AKCAN ALPER

CELAL, KÜÇÜK CAN (2009). Surgical oncologic emergencies in patients with gastrointestinal

cancers. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (Poster)

17. ARTIŞ A. TARIK, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER

CELAL, KÜÇÜK CAN, OK ENGİN (2009). Abdominal packing in trauma patients. 10 th European

Congress of Trauma and emergency Surgery (Poster) (Yayın No: 2804595)

18. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, ARTIŞ A. TARIK, AKCAN ALPER

CELAL, KÜÇÜK CAN (2009). A rare cause of acute abdomen: internal herniation. 10 th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (Poster) (Yayın No: 2804620)

19. MUTLU FATİH, ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ (2008). Surgery for pancreas

adenocarcinomas.An Experience from Central Anatolia. 8 th World Gastroentrologists and

surgeons associatons Meeting (Poster) (Yayın No: 2804455)

20. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, ARTIŞ A. TARIK, AKCAN ALPER CELAL, KÜÇÜK CAN, SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ NAMIK (2008). Colorectal tumor perforation: predisposing factors and clinical presentations.D-dimer and acute abdomen. 8 th World Gastroentrologists and surgeons associatons Meeting (Poster) (Yayın No: 2804513)

21. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, MUTLU FATİH, YILMAZ AHMET ZEKİ (2008). Laparoscopic

distal pancreatectomy for the true solitary cyst of pancreas. 8 th World Gastroentrologists and surgeons associatons Meeting (Poster) (Yayın No: 2804523)

22. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, ARTIŞ A. TARIK, AKCAN ALPER CELAL, KÜÇÜK CAN, SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ, BİRİ İSMAİL, YILMAZ NAMIK (2008). D-dimer and acute abdomen. 8 th World Gastroentrologists and surgeons associatons Meeting (Poster) (Yayın No: 2804481)

23. ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH, YILMAZ AHMET ZEKİ (2008). Surgery for the Pancretic

tumors. 8 th World Gastroentrologists and surgeons associatons Meeting (Poster) (Yayın No: 2804421)

24. ARTIŞ A. TARIK, ESİN HÜSEYİN, MUTLU FATİH, AKGÜN HÜLYA, YILMAZ AHMET ZEKİ

(2007). Effect of dipyradomole on liver regeneration of hepatectomized rats. Eupean Surgical  Research Congress (Poster) (Yayın No: 2804372)

25. ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN, OK

ENGİN, KARAHAN ÖKKEŞ İBRAHİM, AKCAN ALPER CELAL (2006). Diagnosis and management of hepatic alveolar echinococcosis. 7 th World Congress of the International Hepato-PancreatoBiliary Association (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2803139)

26. ARTIŞ TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN, OK ENGİN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP,

KARAHAN ÖKKEŞ İBRAHİM (2006). Surgery for giant cavernous liver hemangiomas.

7 th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association (Poster) (Yayın No: 2804288)

27. AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, OK ENGİN,

SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2006). Surgical treatment of liver hydatid disease. 7 th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association (Poster)

28. AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ NAMIK, SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ (2006). Surgical approach to pancreas injury: A 15 years experience. 7 th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association(Poster) (Yayın No: 2804303)

29. ARTIŞ A. TARIK, YÜKSEL SITKI, OK ENGİN, KÜÇÜK CAN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, YILMAZ

AHMET ZEKİ (2006). Effects of caspase-13 inhibition on the ischemia reperfusion induced

apoptosis and liver regeneration in partially hepatectomized rats. Annual Meeting of American Hepato-Pancreato-Biliary Association (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2803107)

30. DENEME MEHMET ALİ, OK ENGİN, ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKCAN ALPER CELAL,

YILMAZ AHMET ZEKİ (2006). The effects of anti TGF-beta 1 monoclonal antibody on liver

regeneration in biliary obstructed rats. Annual Meeting of American Hepato-Pancreato-Biliary Association (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2803086)

31. KÜÇÜK CAN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, GÜRSOY ŞEBNEM, CANÖZ ÖZLEM, ARTIŞ A.TARIK,

AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, MUHTAROĞLU SABAHATTİN (2005).

Treatment with Met-RANTES reduces bacterial translocation in experimental colitis. 40 th Congress of the European Socierty for Surgical Research (Poster) (Yayın No: 2803038)

32. KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ (2005). Surgical treatment of hepatic hydatid

disease: anlysis of 276 patients. 6th Congress of European Hepato-Pancreato-Biliary Association (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2803062)

33. KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, AKGÜN HÜLYA, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ

NAMIK (2004). Adenomyoma of the Ampulla of Vater: Case Report. 14 th World Congress of

International Associaton of Surgeons&Gastroenterologist (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802964)

34. KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, AKGÜN HÜLYA,OK ENGİN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ,

YÜCEL AKİF, YILMAZ NAMIK (2004). Stromal tumors of the Gastrointestinal Tract. 14 th World Congress of International Associaton of Surgeons & Gastroenterologist (Sözlü Bildiri)

35. SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, İNCE ÖZHAN, ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, ER ÖZLEM,

OK ENGİN, YILMAZ AHMET ZEKİ (2004). Effect of follistatin on liver regeneration after partial

hepatectomy in rats. 6 th Congress of World Hepato-Pancreato-Biliary Association (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802749)

36. KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, ÖZCAN NEVZAT, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ,OK

ENGİN, AKİF YÜCEL (2004). COMPRİSON OF THE SURGİCAL BYPASS PROCEDURESAND

PERCUTANEOUS STENTING FOR NON RESECTABLE MALIGNANT BILARY OBSTRUCTIONS: A

PROSPECTIVE CLINICAL TRIAL. 6 TH WORLD IHBA (Poster) (Yayın No: 2807697)

37. OK ENGİN, GÜLER İLKAY, KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, ER ÖZLEM, SÖZÜER ERDOĞAN

MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ (2004). Effects of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor on ischemia-reperfusion induced apoptosis and liver regeneration after partial hepatectomy in rats. 6 th Congress World Hepato-Pancreato-Biliary Association (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802775)

38. KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, ÖZCAN NEVZAT, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, OK

ENGİN, YÜCEL AKİF (2004). Comaprison of the surgical by-pass procedures and percutaneous transhepatic stenting for non-resectable malignant biliary obstruction. 6 th Congress WorldHepato-Pancreato-Biliary Association (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802825)

39. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKGÜN HÜLYA, OK ENGİN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ

(2004). Primary malignant fibroushistiocytoma of the stomach. A case report Congress of

European Society Surgical Oncology (Poster) (Yayın No: 2802705)

40. Emre Şükrü, ARTIŞ A. TARIK (2003). Split liver transplantation: Single Center experience. 54 th Annual Meeting of AASLD (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802660)

41. KRIEGER NANCY, ARTIŞ A. TARIK, ROAYAIE SASAN, GONDOLESI GABRIEL, FISHBEIN

THOMAS, SCHWARTZ MYRON, BROMBERG JONATHAN, MILLER CHARLES, EMRE ŞÜKRÜ (2003). Safe use of hepatic allografts from donors 70 years and older: Evaluation of 179 cadaveric donors>70 years.  American Transplant Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802515)

42. EMRE ŞÜKRÜ, ARTIŞ A. TARIK, GONDOLESI GABRIEL, FLORMAN SANDER, ROAYAIE

SASAN, KRIEGER NANCY, FISHBEIN THOMAS, SHNEIDER BENJAMIN L, SCHWARTZ MYRON, MILLERCHARLES M (2003). Pediatric liver transplantation with segmental grafts: Outcome analysis ofliving donor vs. cadaveric split grafts. 54 th Annual Meeting of AASLD (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802616)

43. ARTIŞ A. TARIK,GONDOLESİ GABRİEL,ARTIŞ AİŞE SEDA,FLORMAN SANDER,ROAYAİE

SASAN,KRİGER NANCY,FISHBEIN THOMAS,SHNEIDER BENJAMIN,SCHWARTZ

MYRON, MILLER CHARLES M, EMRE ŞÜKRÜ (2003). Split liver transplantation: The Mount Sinai experience. 5 th European Congressof the IHPBA (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802587)

44. Varotti Giovanni, ARTIŞ A. TARIK, Fishbein Thomas, Gondolesi Gabriel, Emre Şükrü,

Waine Michael, Schwartz Myron, Miller Charles (2003). Surgical anatomy in 96 consecutive right liver living donor transplants. 5 th European Congress of the IHPBA (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802464)

45. ARTIŞ A. TARIK, ARTIŞ AİŞE SEDA, SHNEIDER BENJAMIN L, GONDOLESI GABRIEL,

TOKAT IKBAL, EMRE ŞÜKRÜ (2002). Liver transplantation for extrahepatic biliary atresia in the era of livıng donor liver transplant. 12th World Gastroenterologist and Surgeons Meeting (Sözlü Bildiri)(Yayın No:2802354)

46. ARTIŞ A. TARIK, ARTIŞ AİŞE SEDA, GONDOLESI GABRIEL, FLORMAN SANDER, ROAYAIE

SASAN, KRIEGER NANCY, FISHBEIN THOMAS, SHNEIDER BENJAMIN L, SCHWARTZ MYRON, MILLERCHARLES, EMRE ŞÜKRÜ (2002). Liver Transplantion for extrahepatic biliary atresia in the era of living donor liver transplantion. American Transplant Congress (Poster)

47. MATSUMOTO CAL, GONDOLESI GABRIEL, YOSHIZUMI TOMAHARU, ARTIŞ A. TARIK,

EMRE ŞÜKRÜ, FISHBEIN THOMAS, SHEINER PATRICIA A, SCHIANO TD, SHLUGER LEONA KIM,

SCHWARTZ MYRON, MILLER CHARLES (2001). One hundered and nine living related liver

transplants: A single center experience. 121st Annual Meeting of the American Surgical

Association (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2777655)

48. APAYDIN BEDİİ BERAT, PAKSOY SABRİ MELİH, ARTIŞ A. TARIK, ŞAHİN DURSUN ALİ,

TAŞKIN MUSTAFA (1999). Influence of pentoxyphilline and interferon-alpha on prevention of  stricture due to corrosive esophagitis in the rat. World Surgical Meeting (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2777100)

49. İlvanlı Şennur, Apaydın Berat, ARTIŞ A. TARIK (1998). The predictive role of serum levels of CA-15.3, CEA, DNA aneuploidy index and S phase fraction in diffferent stages of breast cancer. 10th International Breast Disease Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802220)50. Ali Çerçel, Hilal Ünal, ARTIŞ A. TARIK (1998). p-53, c-erb2 and estrogen receptor presence and theircorrelation ın different stages of breast cancer. 10th International Breast Disease Congress (Sözlü Bildiri) (Yayın No: 2802198)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1. Genel Cerrahi, Bölüm adı:(Organ Transplantasyonları) (2014).

YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, NOBEL TIP KİTABEVİ, Editör: Değerli Ünal, Erbil Yeşim, Basım sayısı:9.Sayfa Sayısı 370 ISBN: 978-975-420-855-9 Türkçe (Bilimsel Kitap).

2. Travma El Kitabı. Bölüm adı: (Acil Serviste Potansiyel Organ Vericisinin Belirlenmesi) (2011). ARTIŞ A. TARIK, ADANA Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Erdoğan Sözüer, İbrahim

İkizceli, Basım sayısı: 1. Sayfa Sayısı 955 ISBN: 978-605-397-100-9 Türkçe (Bilimsel Kitap) (Yayın No: 2766727).

3. Cerrahi Gastroenteroloji. Bölüm adı: (Özefagus hastalıkları) (2011). YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Değerli Ünal, Erbil Yeşim, Basım sayısı: 8 Sayfa Sayısı 320 ISBN: 978-975-420-783-5 Türkçe (Bilimsel Kitap) (Yayın No: 2766904).

4. Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Bölüm adı: (Pyojenik Karaciğer Apsesi) (2010). SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ, ARTIŞ A. TARIK, Nobel Tıp Kitabevi Editör: Polat Coşkun,

Basım sayısı: 1. Sayfa Sayısı 464 ISBN: 9789754207729 Türkçe (Bilimsel Kitap).

5. Cerrahide Komplikasyonlar, Bölüm adı: (Karaciğer cerrahisinin komplikasyonları) (2008). OK ENGİN, ARTIŞ A. TARIK, GÜNEŞ KİTABEVİ, Editör: Erbil Yeşim, DEĞERLİ ÜNAL,

Basım sayısı: 1. Sayfa Sayısı 787 ISBN: 978-975-277-179-6 Türkçe (Kitap Tercümesi) (Yayın No: 2766999)

5. Renal Transplantasyona Pratik Yaklaşım Bölüm adı: (Klinikte immünsupresyona stratejik

yaklaşım) (2004). ARTIŞ A. TARIK, Akalın Enver, Emre Şükrü, NooN, Editör: Titiz M

İzzet, Basım sayısı: 2. Sayfa Sayısı 467 ISBN: 975-93649-0-5 Türkçe (Bilimsel Kitap) (Yayın No: 2765394)

6. Mayo Kliniği Gastrointestinal Sistem Cerrahisi Bölüm adı: (Selim Biliyer Striktürler) (2004).

ARTIŞ A. TARIK, Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Erbil Yeşim, Değerli Ünal, Basım sayısı:

1. Sayfa Sayısı 730 ISBN: 975-420-395-4 Türkçe (Kitap Tercümesi) (Yayın No: 2803517)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Üstün İhsan, Altaş Murat, GÖKÇE CUMALİ, MOTOR SEDAT, ARTIŞ A. TARIK, BAYRAM

FAHRİ (2010). Hematologic and Biochemical Tests for the Diagnosis of Endocrine Diseases.

Türkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics, 3(3), 19-24. (Kontrol No: 2805976)

2. AKYILDIZ HIZIR YAKUP,AKCAN ALPER CELAL, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN, NAMIK YILMAZ, ARTIŞ A. TARIK (2009). Unusual causes of intestinal perforation and their surgical treatment. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi = Turkish Journal of Trauma &

Emergency Surgery: TJTES [2009, 15(6):579-583, 15(6), 579-583. Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 2533953)3. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, Küçük Can, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2009). Serum tumor markers can predict nonresectability in gastric cancer. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi, 16(1),6-10.(Kontrol No: 2805957)

4. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, ARTIŞ A. TARIK, AKCAN ALPER CELAL, Küçük Can, SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ, MUTLU FATİH (2008). Gastrointestinal Sistem Anastomozlarında C-reaktif protein. Ulusal Cerrahi Dergisi, 24(4), 168-172. (Kontrol No: 2805773)

5. BAŞKOL MEVLÜT, BAŞKOL GÜLDEN, Koçer D, ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ

(2007). Mide Kanserli Hastalarda Oksidan ve Antioksidan Parametreler ve Birbiriyle İlişkileri.

Klinik Biyokimya Dergisi, 5(3), 83-89. (Kontrol No: 2804839)

6. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, Dal Fatih, ARTIŞ A. TARIK, Küçük Can, OK

ENGİN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2007). Elektif splenektomi: Laparoskopik ve

konvansiyonel tekniklerin karşılaştırılması: 13 yıllık deneyim. Ulusal Cerrahi Dergisi, 23(1), 24-27. (Kontrol No: 2804740)

7. Arıtaş Yücel, AKCAN ALPER CELAL, AKCAN ALPER CELAL, Köse Turgut, ARTIŞ A. TARIK,

Yılmaz Namık, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, Ökten Turan (2006). Erken ve lokal ileri evre meme

kanserlerinde Bcl-2 ve C erb B-2 düzeyleri ile prognostik faktörler arasındaki ilişki. Meme Sağlığı Dergisi, 1, 7-11. (Kontrol No: 2804811)

8. AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, İKİZCELİ İBRAHİM, Küçük Can, ARTIŞ A.TARIK, Yılmaz Namık, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2005). Karın Travmaları: 827 olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi , 4, 186-191. (Kontrol No: 2804710)

9. AKCAN ALPER CELAL, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, Ekici Fatih, ARTIŞ A. TARIK, Küçük

Can (2005). Kolorektal kanser ve trombositoz. Ulusal Cerrahi Dergisi , 21(4), 191-195. (Kontrol No: 2804764)

10. ARTIŞ A. TARIK, Küçük Can, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, OK ENGİN, Yücel Mehmet

Akif, YILMAZ AHMET ZEKİ (2004). Üst Gastrointestinal Sistem kanamalarında cerrahi tedavi.

Cerrahi Tıp Arşivi, 3, 31-34. (Kontrol No: 2804661)

11. Küçük Can, ARTIŞ A. TARIK, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, OK ENGİN, İKİZCELİ

İBRAHİM, Erdoğan A (2003). Akut Mezenterik İskemide Cerrahi Tedavi. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi , 13(4), 136-139. (Kontrol No: 2804689)

12. İlvanlı Şennur, APAYDIN BEDİİ BERAT, BEŞE FATMA NURAN, Demirkesen Cuyan, ÖZGÜROĞLU MUSTAFA, ARTIŞ A. TARIK, CALAY ZEHRA ZERRİN (1998). Meme kanserinde cathepsinD’ nin prognostik önemi. Meme Hastalıkları Dergisi, 5, 127-131. (Kontrol No: 2804498)

13. TAŞKIN MUSTAFA, APAYDIN BEDİİ BERAT, ŞAHİN DURSUN ALİ, ARTIŞ A. TARIK, ZENGİN

ABDULLAH KAĞAN, SARIBEYOĞLU KAYA (1997). Hipofarenks ve servikal özafagus karsinomlarında servikal eksantrasyon ve gastrik pull-up. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 163-171.

14. PEKMEZCİ SALİH, Altınlı Ediz, DURGUN ALİ VEDAT, ARTIŞ A. TARIK, TAŞÇI HASAN

(1997). Dalağın non-parazitik kistleri. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 46-50. (Kontrol No: 2804087)

15. TAŞKIN MUSTAFA, APAYDIN BEDİİ BERAT, ŞAHİN DURSUN ALİ, ARTIŞ A. TARIK, ZENGİN

ABDULLAH KAĞAN (1997). Sol kolonun akut obstruksiyon yapan karsinomlarında acil subtotal veya total kolektomi ve primer anastomoz.. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7, 200-204.(Kontrol No: 2804143)

16. APAYDIN BEDİİ BERAT, USLU FATMA EZEL, ŞAHİN DURSUN ALİ, ARTIŞ A. TARIK, ilvanlı, Belce A, Köksal S, Kayabaşı B, TAŞKIN MUSTAFA (1997). Pentoksifilinin çekum-çıkan kolonun detorsiyonu sonucu oluşan iskemi reperfüzyon hasarının üzerine koruyucu etkisi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7, 30-36. (Kontrol No: 2804199)17. ERTÜRK MURAT SÜPHAN, Cengiz Ali, YÜCEYAR NECİP SERDAR, ARTIŞ A. TARIK, ŞAHİN

DURSUN ALİ, Doğusoy Gülen (1997). Gastrik nöroendokrin tümörler. Türk Endokrinoloji Dergisi, 6, 67-70. (Kontrol No: 2804032)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. ARTIŞ A. TARIK (2015). Donör seçim kriterleri. Karaciğer Nakli Mezuniyet Sonrası eğitim

kursu-2, (Yayın No: 2531672)

2. ARTIŞ A. TARIK,Aslan Serdar, Kargı Ahmet, Ramazan Dönmez, Şerafettin Yazar, TANOĞLU

ALPASLAN, Polat Kamil Yalçın (2015). Kriptojenik Sirozlu Hastalarda Karaciğer Nakli: Histopatolojik

Değerlendirme ve Sağ kalım Sonuçları. 10. Ulusal Hepatoloji Kongresi, (Yayın No: 2533602)

3. Ramazan Dönmez, TANOĞLU ALPASLAN, ARTIŞ A. TARIK, Kargı Ahmet, ŞİT MUSTAFA,

Şerafettin YAZAR, Aslan Serdar, Kamil yalçın Polat (2015). Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Gilbert Sendromlu Verici Kullanılması: Tek Merkezli 19 Olgu Analizi. 10.Ulusal hepatoloji Kongresi, (Yayın No: 2533620)

4. Polat Kamil Yalçın, Aslan Serdar, Kargı Ahmet, Ramazan Dönmez, Şerafettin Yazar, ARTIŞ A.

TARIK, Korkut Alan, İrfan Korkut, Tülin Kesim (2015). Yeni Kurulan Yüksek Volümlü Bir Merkezdeki 331 Karaciğer Naklinin Sonuçları. 10. Ulusal Hepatoloji Kongresi,

5. ARTIŞ A. TARIK, Kargı Ahmet, Arslan Serdar, Yazar Şerafettin, Dönmez Ramazan, Kamil Yalçın Polat (2015). Nonsirotik Hastalarda Karaciğer Nakli Deneyimi. 10. Ulusal Hepatoloji Kongresi, (Yayın No: 2533588)

6. ŞERAFETTİN Yazar, KARGI AHMET, ARTIŞ A. TARIK, ARSLAN SERDAR, RAMAZAN DÖNMEZ,

TANOĞLU ALPASLAN, İRFAN KORUK, KAMİL YALÇIN POLAT (2015). Obez Alıcılarda Karaciğer Nakli Sonuçlarımız. 10. Ulusal Hepatoloji Kongresi, (Yayın No: 2533633)

7. ARTIŞ A. TARIK (2015). Karaciğer naklinde başarının sırları. Güneydoğu Anadolu hepatit

günleri, (Yayın No: 2532803)

8. DÖNMEZ RAMAZAN, KARGI AHMET, ARTIŞ A. TARIK, ASLAN SERDAR, YAZAR ŞERAFETTİN,

TÜRKOĞLU AHMET, POLAT KAMİL YALÇIN (2014). Standart ve Güvenli Teknikle Yapılan 234 canlı Donör Hepatektomi Sonuçlarının Analizi. TRANSPLANTASYON, (Yayın No: 2807453)

9. POLAT KAMİL YALÇIN, ASLAN SERDAR, RAMAZAN DÖNMEZ, KARGI AHMET, YAZAR ŞERAFETTİN, KINALP CAN, ARTIŞ A. TARIK, ATALAN KORKUT, KORUK İRFAN, TÜRKAN TÜLİN (2014). Yeni Kurulan Yüksek Volümlü Bir merkezde ilk üç yılda yapılan 264 karaciğer naklinin sonuçları.TRANSPLANTASYON 2014, (Yayın No: 2807420)

10. YAZAR ŞERAFETTİN, KARGI AHMET, ARTIŞ A. TARIK, ASLAN SERDAR, CAN KINALP, POLAT

KAMİL YALÇIN (2014). Memorial Ataşehir Hastanesindeki İlk Üç Yıldaki 104 Böbrek Naklinin Sonuçları.TRANSPLANTASYON 14, (Yayın No: 2807490)

11. KARGI AHMET,DÖNMEZ RAMAZAN,ASLAN SERDAR,ARTIŞ A. TARIK,YAZAR ŞERAFETTİN,

POLAT KAMİL YALÇIN (2014). Ardışık 246 canlı vericili karaciğer naklinde mikrocerrahi ile hepatikarter rekonstrüksoyunu sonuçları. TRANSPLANTASYON 2014, (Yayın No: 2807386)

12. ARTIŞ A. TARIK, DÖNMEZ RAMAZAN, ASLAN SERDAR, KARGI AHMET, POLAT KAMİL YALÇIN(2014). Dev hepatik Adenom için canlı Vericili Karaciğer nakli :İki Olgu Sunumu. TRANSPLANTASYON 14, (Yayın No: 2807507)

13. SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, ARTIŞ A. TARIK, AKYÜZ MUHAMMET, KÜÇÜK CAN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, MUTLU FATİH (2011). Laparoskopik Nissen FundoplikasyonDeneyimiz. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797181)

14. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKAY ABDURRAHMAN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2011). Tek İnsizyonlu Laparoskopik Apendektomide Başlangıç Deneyi. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797265)

15. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKAY ABDURRAHMAN, ZARARSIZ GÖKMEN, SÖZÜER ERDOĞANMÜTEVELLİ (2011). Tek İnsizyonlu Laparoskopik Kolestektomi ile Standart Laparoskopili Kolesistektominin Prospektif Olarak Karşılaştırılması. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797207)

16. ARTIŞ A. TARIK, ÖZ B, AKAY ABDURRAHMAN, ZARARSIZ GÖKMEN, SÖZÜER ERDOĞAN

MÜTEVELLİ (2011). Laparoskopik Pankreatektomi Deneyimimiz. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797390)

17. ARTIŞ A. TARIK (2011). Laparoskopik Dev Karaciğer Hemanjiyom Enükleasyonu. 10.

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797303)

18. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2011). Malign Periampuller Bölge

Tümörlerinde Sağ kalım. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797050)

19. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2011). Pankreas Başı Kanserlerinde

Tedavi. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797074)

20. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2011). Pankreasin Malign Gövde ve

Kuyruk Tümörlerinde Tedavi. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797094)

21. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKYÜZ MUHAMMET, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ

AHMET ZEKİ (2011). Tek İnsizyonlu Laparoskopik kolesistektomi: İlk 40 Olgu. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2796958)

22. ARTIŞ A. TARIK, AKYÜZ MUHAMMET, KÜÇÜK CAN, YILMAZ AHMET ZEKİ (2011).

Laparoskopik Karaciğer Cerrahisi. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2796872)

23. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2011). Kolorektal Karaciğer MetastaziNedeniyle Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Sağ kalım. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi,(Yayın No: 2796838)

24. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2011). Safra Yolları Kanserlerinde

Tedavi. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2796762)

25. ARTIŞ A. TARIK, ÖZ B, KÜÇÜK CAN, YILMAZ AHMET ZEKİ (2011). Laparoskopik Distal

Pankreatektomi: 6 Olguda İlk Deneyimiz. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2796707)

26. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2011). Malign Koledok Kisti: İlk Olgu Sunumu. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2797002)

27. ARTIŞ A. TARIK, AKYÜZ MUHAMMET, AKAY ABDURRAHMAN, YILMAZ AHMET ZEKİ (2011).

Cushing Sendromuna Neden Olan Primer Hepatik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu. 10. HepatoPankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2796805)

28. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, ÇORUH ALİYE, SUNGUR MURAT, DENİZ KEMAL, ÖZCANNEVZAT, ALP MEŞE EMİNE, CEYRAN HAKAN, BAŞKOL MEVLÜT, MUTLU FATİH (2011). Akut Fülminan Karaciğer Yetmezliğinde Transplantasyon. 10. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2796915)

29. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2011). HCC’de Sağ kalım. 10. HepatoPankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2796778)

30. ARTIŞ A. TARIK (2010). Malign periampuller bölge tümörlerinde sağ kalım. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2795176)

31. ARTIŞ A. TARIK, DOĞAN YE, TAYFUR AYNUR, YILMAZ AHMET ZEKİ (2010). Sağlık personeli ve tıp öğrencilerinin organ nakli konusundaki bilgi ve tutumları. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2795135)

32. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2010). HCC’de sağ kalım. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2795153)

33. ARTIŞ A. TARIK (2010). Pankreas başı kanserlerinde tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi,

34. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, ESMAOĞLU ALİYE, SUNGUR MURAT, DENİZ KEMAL,

ÖZCAN NEVZAT, ALP MEŞE EMİNE, CEYRAN HAKAN, BAŞKOL MEVLÜT (2010). Akut fulminan karaciğer yetmezliğinde transplantasyon. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2795114)

35. ARTIŞ A. TARIK (2010). Pankreasın malign gövde ve kuyruk tümörlerinde tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2795193)

36. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKYÜZ MUHAMMET, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ

AHMET ZEKİ (2010). Tek insiyonlu laparoskopik cerrahide (SILS) başlangıç deneyimi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794861)

37. ARTIŞ A. TARIK, ARSLAN ERGİN, DENİZ KEMAL, KÜÇÜK CAN, OK ENGİN (2010).

Sıçanlarda oluşturulan deneysel peritoneal adezyon modelinde seprafilm ve etilpirüvatın etkinliğinin

karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794878)

38. ARTIŞ A. TARIK, ABDÜLREZZAK ALİ, MUTLU FATİH, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, DENİZ KEMAL,

YILMAZ AHMET ZEKİ (2010). Deneysel parsiyel hepatektomide etil pirüvatın karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794956)

39. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2010). Safra yolları kanserlerinde tedavi.

Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794893)

40. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2009). Safra Yolları kanserlerinde

Tedavi. 9. Ulusal Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2805409)

41. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, ARSLAN ERGİN, ÖZ B, OK ENGİN, YILMAZ AHMET ZEKİ (2009).

Laparoskopik karaciğer cerrahisinde başlangıç deneyimi. 9. Ulusal Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794817)

42. YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH (2009). Pankreas başı kanserlerinde

Tedavi. 9. Ulusal Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2805393)

43. SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN, AKCAN ALPER CELAL, ÖZ B, ARTIŞ A. TARIK

(2009). Laparoskopik Nissen fundoplikasyon yapılan 63 olgunun sonuçları. 9. Ulusal EndoskopikLaparoskopik Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794768)

44. SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN, AKCAN ALPER CELAL, ARTIŞ A. TARIK, ÖZ B

(2009). Laparoskopik adrenalektomi yapılan 28 olgunun takdimi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794685)

45. SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN, AKCAN ALPER CELAL, ARTIŞ A. TARIK, ÖZ B

(2009). Laparoskopik splenektomi sonuçları. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794725)

46. AKCAN ALPER CELAL, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, POYRAZOGLU B, KÜÇÜK CAN, OK ENGİN, ARTIŞ A. TARIK, ARITAŞ YÜCEL (2009). Akut Komplike Olmamış Sigmoid Volvulus Olgularında Tek Aşamalı Rezeksiyon ve Primer Anastomozun Geçerliliği. XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (Yayın No: 2794649)

47. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, AKCAN ALPER CELAL, KÜÇÜK CAN, POYRAZOĞLU B, ARTIŞ A. TARIK (2009). Acil cerrahi uygulanan kolorektal kanserler. XII.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (Yayın No: 2794541)

48. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ NAMIK, ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, MUTLU FATİH (2008). Serum tümör belirteçleri mide reaksiyonların da nonrezektabiliteyi gösterebilir mi? Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794522)

49. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKCAN ALPER CELAL, MUTLU FATİH, OK ENGİN, SÖZÜER

ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ (2008). Pankreasın Boyun ve Korpus Tümörlerinde Cerrahi Tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794365)

50. ARTIŞ A. TARIK, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, KÜÇÜK CAN, MUTLU FATİH, MAVİLİ ERTUĞRUL,

TALİH T, OK ENGİN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ (2008). Kolanjioselüler Karsinomlarda Cerrahi Tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794382)

51. AKALIN BİLSAY, ARTIŞ A. TARIK, MUTLU FATİH, AKGÜN HÜLYA, YILMAZ AHMET ZEKİ (2008).Deneysel kontrollü kalp atımı olmayan (non-heart beating donor modelinde) Met-rantesin karaciğer hasarını önleyici etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794420)

52. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, MUTLU FATİH, MAVİLİ ERTUĞRUL,

YILMAZ AHMET ZEKİ (2008). Böbrek infartına yol açan dev feokromasitoma olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794471)

53. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, MUTLU FATİH, MAVİLİ ERTUĞRUL,

DENİZ KEMAL, OK ENGİN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ (2008). Hepatoselüler kanserlerde cerrahi rezeksiyon sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi,

54. ARTIŞ A. TARIK (2007). Akut karın ile başvuran retroperitoneal fibrozis olgusu. VI. Ulusal

Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794258)

55. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN, YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK (2007). Nadir intestinal perforasyon nedenleri. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794325)

56. ARTIŞ A. TARIK (2007). Kolorektal yaralanmalar ve tedavi yaklaşımları. Çukurova KoloP&Stoma-Terapi sempozyumu, (Yayın No: 2794205)

57. ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ NAMIK, KÜÇÜK CAN, AKCAN ALPER CELAL, YILMAZ AHMET ZEKİ

(2006). Safra taşı ileusuna bağlı ince barsak perforasyonu: Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794174)

58. ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, AKCAN ALPER CELAL, OK ENGİN (2006). Dev kavernöz hemanjiomlarda cerrahi tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2804887)

59. ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, OK ENGİN, KÜÇÜK

CAN, EKİCİ FATİH, AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP (2006). 60 hastadaki

pankreatikoduodenektomi sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794105)

60. AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, YILMAZ NAMIK, OK ENGİN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2006). Karaciğer kist hidatiklerinde cerrahi tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794044)

61. ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, AKCAN ALPER CELAL, OK ENGİN (2006). Kolorektal kanserli karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794003)

62. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, EKİCİ FATİH, ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN (2006). Kolorektal kanser ve trombositoz. Ulusal Cerrahi Kongresi,

63. ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, OK ENGİN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, ARSLAN ERGİN (2006). Siroz zeminide gelişen hepatoselüler kanserlerde hepatik rezeksiyon sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2793952)

64. ARTIŞ A. TARIK, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN, OK ENGİN, KARAHAN ÖKKEŞ İBRAHİM, AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKALIN BİLSAY, YILMAZ AHMET ZEKİ (2006). Dev kavernöz hemanjiomlarda cerrahi tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2794073)

65. M ALİ DENEME, OK ENGİN, YILMAZ NAMIK, AKCAN ALPER CELAL, ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK

CAN (2005). 20 yıllık akut pankreatit deneyimimiz. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Yayın No:2793413)

66. ARTIŞ A. TARIK, EKİCİ FATİH, AKCAN ALPER CELAL, KÜÇÜK CAN, SÖZÜER ERDOĞAN

MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ (2005). Penetran vena kava inferior yaralanmaları. V. Ulusal Travmave Acil Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2793470)

67. DENEME M ALİ, YILMAZ NAMIK, OK ENGİN, AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK (2005). Travmatik pankreatit olgularımız. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2793378)

68. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ NAMIK, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2005). İntestinal perforasyonların nadir nedenleri. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2793501)

69. SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, DENEME M ALİ, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, OK ENGİN, YILMAZ NAMIK (2005). Travmatik diafragma yaralanmaları. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2793440)

70. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN, OK ENGİN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, EKİCİ FATİH, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ (2005). Mirizzi Sendromunda cerrahi tedavi stratejileri. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2793101)

71. ARTIŞ A. TARIK ,OK ENGİN, KÜÇÜK CAN, AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, DAL FATİH, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, ARITAŞ YÜCEL, YILMAZ AHMET ZEKİ, TEMEL HANDE (2005). Safra yollarına rüptüre olan karaciğer kist hidatik hastalığında cerrahi tedavi. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2793151)

72. KARAHAN ÖKKEŞ İBRAHİM, KAHRİMAN GÜVEN, ARTIŞ A. TARIK, SOYUER IŞIN, YIKILMAZ ALİ (2005). Distal Koledoktaki Heterotopik Pankreas Dokusunun Manyetik Rezonans

Kolanjiyopankretaografi Bulguları. 7. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2804761)

73. AKYILDIZ HIZIR YAKUP, AKCAN ALPER CELAL, KÜÇÜK CAN, DENEME MEHMET ALİ, ARTIŞ A. TARIK, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, KÜÇÜK CAN (2005). Sigmoid volvulus tedavisinde cerrahi yaklaşım. Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi, (Yayın No: 2793029)

74. KÜÇÜK CAN, ARTIŞ A. TARIK, AKCAN ALPER CELAL, AKYILDIZ HIZIR YAKUP,OK ENGİN,

SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2004). Senkron kolorektal kanserler. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, (Yayın No: 2792980)

75. ARTIŞ A. TARIK, KÜÇÜK CAN,OK ENGİN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YÜCEL ARITAŞ,

YILMAZ AHMET ZEKİ, ESİN HÜSEYİN (2004). İnkarsere inguinal herni onarımlarında mesh kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2792847)

76. AKCAN ALPER CELAL, KÜÇÜK CAN, OK CAN, ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ AHMET ZEKİ, CANÖZ

ÖZLEM (2004). Deneysel hepatik rezeksiyon modelinde tip III fosfodiesteraz inhibitörlerinin karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2792789)

77. ARTIŞ A. TARIK, ARITAŞ YÜCEL, KÜÇÜK CAN, GÜLER İLKAY, PATIROĞLU TAHİR ERCAN,

SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ (2004). Ender görülen iki glukagonoma vakası. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2792725)

78. GÜLER İLKAY, OK ENGİN, AKİF YÜCEL, KÜÇÜK CAN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, YILMAZ AHMET ZEKİ, ARTIŞ A. TARIK (2004). Ratlarda Deneysel Hepatik Rezeksiyon Modelinde, Gm-CSF’ün İskemi-Reperfüzyon İle Tetiklenen Apopitozis Ve Hepatik Rejenerasyon Üzerine Etkileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2791482)

79. KÜÇÜK CAN, ŞAKRAK ÖMER, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, OK ENGİN, ARTIŞ A. TARIK,

YILMAZ NAMIK (2003). Anal sfinkter hasarlarında cerrahi tedavi. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (Yayın No: 2791374)

80. KÜÇÜK CAN, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, OK ENGİN, ARTIŞ A. TARIK, YILMAZ NAMIK

(2003). Kronik Anal Fissürde lateral internal sfinkter (LİS) sonuçlarımız. X. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, (Yayın No: 2791434)

81. ÇERÇEL ALİ, ARTIŞ A. TARIK, KAHRAMAN MÜFİDE, ÇELİK VAROL, SEDA SEVİMLİ,

ÖZGÜL TEKİN RECEP, ÜNAL HİLAL (1998). Effects of free radical scavengers alpha-tocopherol and Nacetylcysteine on peritoneal sepsis. Ulusal Cerrahi Kongresi, (Yayın No: 2791329)